Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

Thứ ba - 07/06/2022 22:16
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 146 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 146 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo bước đột phá trong triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực then chốt để thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số tỉnh.


Mục tiêu đến năm 2025 người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số; 70% số người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu…


Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Nhóm các nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách; Nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng về chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về hợp tác, hỗ trợ triển khai…


D.N

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp