Chạy thêm tàu tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh

Thứ năm - 06/01/2022 14:14
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.


Cụ thể, tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang chạy thêm tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 13, 14, 15-1; tàu SNT1 xuất phát từ ga Nha Trang ngày 14, 15, 16-1. Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội sẽ chạy thêm tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 16 đến 19-1; tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội từ ngày 18 đến 21-1.


Được biết, tàu SNT2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ 20, đến ga Nha Trang lúc 6 giờ 35 ngày hôm sau. Tàu SNT1 xuất phát tại ga Nha Trang lúc 19 giờ 30, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 15 ngày hôm sau. Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25 và đến ga Nha Trang lúc 3 giờ 20 ngày hôm sau. Tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19 giờ 25 và đến ga Nha Trang lúc 0 giờ 14 (sau 2 ngày).


THÀNH NAM

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp