Các dự án đầu tư công trung hạn: Rà soát việc hoàn thiện thủ tục đầu tư

Chủ nhật - 30/10/2022 16:42
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện rà soát việc hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện rà soát việc hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo bổ sung vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ (nếu có); rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư; đề xuất bổ sung ngay kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 nếu có nhu cầu.


UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương sau khi được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia từ số vốn còn lại chưa phân bổ; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia.


Được biết, sau ngày 31-10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với số vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ trong kế hoạch cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn lại đến thời điểm báo cáo nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình cấp có thẩm quyền giao chi tiết theo quy định.


NHẬT MINH


 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp