Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình OCOP và du lịch nông thôn

Thứ sáu - 09/09/2022 21:26
Sáng 9-9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sáng 9-9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Giai đoạn 2018-2022, cả nước xây dựng được 8.478 sản phẩm OCOP của 4.351 chủ thể đạt 3 sao trở lên; xây dựng được 65 sản phẩm OCOP du lịch nông thôn, gắn sản xuất với việc giới thiệu, quảng bá điều kiện tự nhiên, làng nghề, du lịch… Riêng tại Khánh Hòa, đến nay đã xây dựng được 44 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên của 30 chủ thể. Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 200 sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao trở lên.


Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động một cách cụ thể, sáng tạo; tổ chức triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 tinh gọn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với chương trình nông thôn mới; bố trí nguồn ngân sách địa phương lồng ghép các nguồn vốn về tổ chức triển khai thực hiện chương trình, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương.


H.Đ

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp