UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch triển khai chống khai thác IUU

Thứ tư - 01/02/2023 14:29
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh năm 2023. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh năm 2023.


Kế hoạch đưa ra 12 nhiệm vụ thực hiện, gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU, đặc biệt là các khuyến nghị của đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức khác; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, thường xuyên cập nhật, báo cáo tàu cá và ngư dân hoạt động trên các vùng biển, tàu cá vi phạm khai thác IUU; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát quản lý hoạt động tàu cá xuất bến, cập bến; cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá theo quy định…


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch; định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.


MINH HỒNG
              

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp