Vạn Ninh: Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,41% kế hoạch

Chủ nhật - 04/09/2022 14:55
Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh, tính đến ngày 27-8, toàn huyện thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch phân bổ hơn 128 tỷ đồng, đạt 57,41%. Trong đó, nguồn vốn do ngân sách Trung ương, tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã đã thực hiện giải ngân hơn 70 tỷ đồng, đạt 64,59% kế hoạch; nguồn vốn cấp huyện, cấp xã quản lý đã thực hiện giải ngân hơn 58 tỷ đồng, đạt 50,62% kế hoạch. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh, tính đến ngày 27-8, toàn huyện thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch phân bổ hơn 128 tỷ đồng, đạt 57,41%. Trong đó, nguồn vốn do ngân sách Trung ương, tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã đã thực hiện giải ngân hơn 70 tỷ đồng, đạt 64,59% kế hoạch; nguồn vốn cấp huyện, cấp xã quản lý đã thực hiện giải ngân hơn 58 tỷ đồng, đạt 50,62% kế hoạch.


Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình năm 2022 theo kế hoạch gắn với việc tăng cường kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản; tập trung giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện… phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2022.


Thanh Hải

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp