Cảng vụ Hàng hải Nha Trang: Bỏ hoang 1.268,6m2 đất hơn 20 năm

Thứ hai - 09/08/2021 12:26
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với khu đất do Cảng vụ Hàng hải Nha Trang quản lý sử dụng tại tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với khu đất do Cảng vụ Hàng hải Nha Trang quản lý sử dụng tại tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa.


Theo kết quả thanh tra, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang được giao sử dụng 2 khu đất theo Quyết định số 4099 ngày 22-11-1999 của UBND tỉnh tại khu vực Đèo Quýt, tổ dân phố Mỹ Á. Khu 1 diện tích 1.400m2 đang sử dụng làm trụ sở văn phòng làm việc cho đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Vân Phong, đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009. Khu 2 diện tích 1.268,6m2 để xây đựng đài quan sát và bến cano công vụ của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Ngày 5-9-2019, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở TN-MT đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 1.268,6m2 đất nêu trên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN-MT cho biết, sẽ xem xét, trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sau khi đơn vị này xây dựng, sử dụng đất vào đúng mục đích công trình đài quan sát và bến ca nô theo quyết định năm 1999 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang không xây dựng công trình, để đất trống, không sử dụng. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ thực trạng sử dụng đất và quy định pháp luật, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích 1.268,6m2 nêu trên, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa quản lý theo quy định.


Ngày 27-7, UBND tỉnh có văn bản giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND thị xã Ninh Hòa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, các đơn vị có liên quan xem xét nội dung kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai nêu trên. Sở TN-MT phải lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị; đồng thời rà soát lại các quy hoạch có liên quan, phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, tiến độ sử dụng đất, sự cần thiết xây dựng đài quan sát và bến cảng ca nô… đề xuất xử lý, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 23-8.


VĂN KỲ

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp