Đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm cách cứ cách mạng Hòn Hèo, Đá Bàn

Thứ bảy - 20/11/2021 10:28
Ngày 20-11, tại UBND xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm cách cứ cách mạng Hòn Hèo, Đá Bàn
Ngày 20-11, tại UBND xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo.
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã trao bằng di tích cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Ninh Phú. Cũng trong dịp này, xã Ninh Phú đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý di tích lịch sử Hòn Hèo.
 
 
Lãnh đạo xã Ninh Phú đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo.
Lãnh đạo xã Ninh Phú đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo.
 
Địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo được UBND tỉnh xếp hạng di tích vào ngày 3-2-2021. Địa điểm chính của di tích nằm ở khu vực Hòn Ngang (thuộc xã Ninh Phú). Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực Hòn Hèo là căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh. Nơi đây, đã ghi dấu ấn nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như: Đại hội đại biểu Đảng bộ Phủ ủy Ninh Hòa lần thứ nhất (tháng 12-1946) tại Hòn Ngang; tháng 3-1950, cũng tại Hòn Ngang, diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất; năm 1968, tại gộp Cây Thị trong khu vực Hòn Hèo diễn ra lễ xuất quân tấn công vào quận lỵ…
 
* Cùng ngày, tại UBND xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa) cũng diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với địa điểm căn cứ cách mạng Đá Bàn. 
 
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã trao bằng di tích cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Ninh Sơn. Cũng trong dịp này, xã Ninh Sơn công bố quyết định thành lập Ban quản lý di tích lịch sử Đá Bàn.
 
 
Lãnh đạo xã Ninh Sơn đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm căn cứ cách mạng Đá Bàn.
Lãnh đạo xã Ninh Sơn đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm căn cứ cách mạng Đá Bàn.
 
Địa điểm căn cứ cách mạng Đá Bàn được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 3-2-2021. Địa điểm chính của di tích nằm ở khu vực Đá Trải (xã Ninh Sơn). Trong kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chọn Đá Bàn để xây dựng căn cứ chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Tại căn cứ Đá Bàn, vào tháng 8-1951, diễn ra đại hội hợp nhất 2 Đảng bộ huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh; vào tháng 12-1951, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II…
 
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 16 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia và 180 di tích, danh thắng xếp hạng cấp tỉnh.
 
N.T
 
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp