Nha Trang: Tăng cường quản lý về tài nguyên, khoáng sản

Thứ hai - 29/08/2022 11:31
UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Công an TP. Nha Trang tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Công an TP. Nha Trang tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là Chỉ thị 10-CT/TU ngày 18-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.


UBND thành phố yêu cầu các xã, phường, phòng, ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản; vận động người dân không thực hiện, không tiếp tay cho các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn Nha Trang, trong đó người đứng đầu chính quyền các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn phụ trách.


Đồng thời, phải xác định công tác phòng, chống hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép là nhiệm vụ chính trị cấp bách và thường xuyên; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng, san lấp, xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ thi công các dự án trọng điểm quốc gia như: cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong - Nha Trang... và các dự án xây dựng hạ tầng quan trọng khác của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.


THÁI THỊNH
 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp