Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ ba - 04/01/2022 11:32
Ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh trả lời phỏng vấn của Báo Khánh Hòa nhân dịp Hội Trí thức tỉnh tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh trả lời phỏng vấn của Báo Khánh Hòa nhân dịp Hội Trí thức tỉnh tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
- Xin ông cho biết những kết quả hoạt động của Hội Trí thức tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?
 

 

Ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh.
Ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa.

 

- Ngày 24-4-2015, UBND tỉnh có Quyết định số 1028 về việc cho phép đổi tên Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Khánh Hòa thành Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa và phê duyệt Điều lệ Hội. Hội là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Lĩnh vực hoạt động của hội bao gồm: Tham gia tư vấn, phản biện các chiến lược, chương trình, đề án về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức; tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học khi được các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội yêu cầu; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

 
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hội vừa củng cố tổ chức, phát triển hội viên vừa triển khai nhiều hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao. Việc thành lập sớm các ban chuyên môn và Trung tâm Triển khai khoa học và công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để hội tham gia tuyển chọn và thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về một số vấn đề xã hội quan tâm, tham gia đóng góp xây dựng các văn kiện đại hội Đảng các cấp…
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, hội đã thực hiện được 2 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc và những đề xuất, kiến nghị từ đề tài này nếu được áp dụng sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách tỉnh hàng chục tỷ đồng/năm. Hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học thu hút được nhiều trí thức tham gia, trong đó có hội thảo về “Giáo dục gia đình với trẻ vị thành niên - thực trạng và giải pháp”, “Ô nhiễm môi trường du lịch Khánh Hòa, Nha Trang - định hướng phát triển bền vững”… Ngoài ra, hội còn tổng hợp nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên về các vấn đề đầu tư xây dựng, thực hiện dự án, quy hoạch… lập các báo cáo kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.
 
Trong công tác xây dựng phát triển hội, từ 58 hội viên ngày đầu thành lập, đến nay, hội đã có hơn 100 hội viên. Công tác xã hội thiện nguyện luôn được hội quan tâm. Hàng năm, hội đều có đóng góp vào các quỹ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Các hội viên đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; nhiều tập thể và hội viên của hội được các cấp khen thưởng.
 
- Xin ông cho biết phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026?
 
- Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Trí thức tỉnh đặt mục tiêu tập hợp nhiều trí thức tham gia hội để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là tổ chức xã hội vững mạnh, thành viên tích cực của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
 
Để đạt được mục tiêu này, một mặt Ban chấp hành Hội phải bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động đề xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề kinh tế - xã hội được xã hội quan tâm để thống nhất các giải pháp đề xuất lãnh đạo tỉnh giải quyết; mặt khác phải củng cố, phát triển tổ chức hội, tăng cường hoạt động của các ban chuyên môn và Trung tâm Triển khai khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch khai thác nguồn thu, tăng dần nguồn thu từ hoạt động khoa học - công nghệ của hội. Bên cạnh đó, hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, kiến thức pháp luật, thông tin kinh tế - xã hội cho hội viên; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia tích cực các hoạt động xã hội thiện nguyện do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của một hội thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh…
 
- Xin cảm ơn ông!
 
P.V (Thực hiện)
   
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp