UBND xã Diên Phú: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ nhật - 12/02/2023 10:30
UBND xã Diên Phú (Diên Khánh) vừa có quyết định ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn xã. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND xã Diên Phú (Diên Khánh) vừa có quyết định ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023 trên địa bàn xã.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của xã cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, triển khai công tác PCTN, tiêu cực có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực, xem xét, xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chuyển đến có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo quy định của pháp luật…


K.H

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp