Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thứ năm - 30/12/2021 11:10
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 28-12-2021 đến hết ngày 3-1-2022.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Khánh Hòa vừa thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 28-12-2021 đến hết ngày 3-1-2022.
 
Trong thời gian này, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT, thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua một trong hai cách sau: Nộp hồ sơ trực tuyến (online) thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.khanhhoa.gov.vn) đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn). Sở GTVT đã có hướng dẫn chi tiết đối với việc nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Trang thông tin điện tử của sở tại địa chỉ https://sgtvt.khanhhoa.gov.vn/ mục; gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích (nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện).
 
Mạnh Hùng
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp