Tích cực thực hiện xây dựng xã hội học tập

Thứ tư - 29/09/2021 21:02
Ngày 27-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tích cực thực hiện xây dựng xã hội học tập

Ngày 27-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo về xây dựng xã hội học tập.

 

Các em học sinh ở phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) đọc sách tại điểm đọc sách cộng đồng. Ảnh chụp năm 2020.
Các em học sinh ở phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) đọc sách tại điểm đọc sách cộng đồng. (Ảnh chụp năm 2020)

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các phòng chuyên môn trực thuộc; các cơ quan báo chí của tỉnh; phòng văn hóa và thông tin các địa phương tuyên truyền cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số. Biểu dương các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

 

G.Đ

   

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp