Hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Thứ sáu - 19/08/2022 19:17
UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; đề xuất tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 30-8.
 
Trước đó, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân địa phương vào giữa 2 kỳ đối thoại của Thủ tướng Chính phủ (tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm), giải quyết hiệu quả các vấn đề theo tinh thần phân cấp, vừa giải quyết các vấn đề cấp bách, tình thế, vừa giải quyết các vấn đề chiến lược, lâu dài; tham mưu Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh truyền thông phát triển nông nghiệp, nông thôn, đề xuất cơ chế chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
T.K
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp