Ngày Quốc khánh Việt Nam trên tem bưu chính nước ngoài

Thứ tư - 31/08/2022 13:33
Từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) đến khi đổi Quốc hiệu thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-7-1976) đến nay, một số nước trên thế giới đã phát hành tem chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 nước ta. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày Quốc khánh Việt Nam trên tem bưu chính nước ngoài

Từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) đến khi đổi Quốc hiệu thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-7-1976) đến nay, một số nước trên thế giới đã phát hành tem chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 nước ta.


Nước Nga (Liên bang Xô Viết cũ) là nước đầu tiên và phát hành tem nhiều nhất chào mừng ngày 2-9 nước ta. Bộ “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” phát hành ngày 25-8-1960, gồm 2 mẫu: Tem giới thiệu hình ảnh cây tre, ruộng lúa, nhà máy và máy cày (40 kopek) và Khuê Văn Các (60 kopek). Bộ “Chào mừng 20 năm Quốc khánh” phát hành ngày 1-9-1965, giới thiệu Quốc kỳ, cây tre và quốc hoa nước ta. Bộ “Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” phát hành ngày 28-8-1975, in hình Quốc kỳ 2 nước và Quốc huy nước ta. Bộ “Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” phát hành ngày 2-9-1985, giới thiệu Quốc huy Việt Nam. Ngoài các bộ tem kể trên, Liên Xô còn phát hành bì thư in sẵn tem kỷ niệm ngày 2-9 nước ta vào năm 1965 và 1985.

 


Ngày 2-9-1960, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phát hành bộ tem “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Việt Nam” gồm 2 mẫu: Tem in hình Tháp Rùa, tem giới thiệu thiếu nhi và cờ 2 nước. Ngày 2-9-1965, phát hành bộ tem “Kỷ niệm 20 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” gồm 4 mẫu ký họa hình ảnh nhân dân Việt Nam đang chiến đấu để ủng hộ nhân dân yêu nước Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.


Nhân “Kỷ niệm 25 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và một năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2-9-1970”, nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã phát hành 9 mẫu tem có phụ thu để gây quỹ ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Trong đó, có 1 mẫu in chân dung Chủ tịch Hồ  Chí Minh với dòng chữ tiếng Đức “Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” màu đen và “Việt Nam bất khả chiến bại”, giá mặt là 20 + 5 pf màu đỏ.


Ngụy Như Ánh 

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp