Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ i[email protected], cảm ơn !

2 tháng đầu năm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.829 tỷ đồng

Chủ nhật - 05/03/2023 17:16
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa , 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.829 tỷ đồng, bằng 18,32% dự toán, giảm 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 300 tỷ đồng, bằng 15,11% dự toán; thu nội địa 2.529 tỷ đồng, bằng 18,79% dự toán. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.829 tỷ đồng, bằng 18,32% dự toán, giảm 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 300 tỷ đồng, bằng 15,11% dự toán; thu nội địa 2.529 tỷ đồng, bằng 18,79% dự toán.


Trong tổng thu nội địa 2 tháng đầu năm, có 7 khoản thu tăng, gồm: thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu xổ số kiến thiết; thu ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu khác ngân sách; thu phí và lệ phí. 9 khoản thu giảm gồm: thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu thuế bảo vệ môi trường; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu thuế thu nhập cá nhân; thu lệ phí trước bạ; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương. 1 khoản thu ổn định là thuế sử dụng đất nông nghiệp.


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương 2 tháng đầu năm là 1.319,1 tỷ đồng, bằng 8,86% dự toán và giảm 34,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 311,5 tỷ đồng, bằng 4,74% dự toán; chi thường xuyên 1.007,6 tỷ đồng, bằng 12,49% dự toán.


H.DUNG

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp