Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintucnhatrang.com, cảm ơn !

Sẽ tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ năm - 02/03/2023 20:13
Bộ Công Thương vừa phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025; tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 3 tỷ đồng. .... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Công Thương vừa phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025; tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 3 tỷ đồng. Sở Công Thương Khánh Hòa nằm trong danh sách 9 sở công thương tỉnh, thành phố trong cả nước được Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện chương trình. Theo đó, Sở Công Thương sẽ tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, với kinh phí thực hiện 314 triệu đồng.


Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt theo đúng nội dung, tiến độ, phù hợp với mục tiêu; bảo đảm không trùng lắp với các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác; sử dụng nguồn kinh phí được giao theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...


Minh Hồng
              

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp