Khối thi đua các ngân hàng 1 và ngân hàng 2: Ký giao ước thi đua năm 2023

Thứ ba - 28/02/2023 10:42
Sáng 28-2, Khối thi đua các ngân hàng 1 và ngân hàng 2 tỉnh Khánh Hoà tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023.  Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Khối thi đua các ngân hàng 1 và ngân hàng 2: Ký giao ước thi đua năm 2023

Sáng 28-2, Khối thi đua các ngân hàng 1 và ngân hàng 2 tỉnh Khánh Hòa tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Khối thi đua các ngân hàng 1 ký kết giao ước thi đua.
Khối thi đua các ngân hàng 1 ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu; 18/18 đơn vị của khối đạt danh hiệu xuất sắc. Trong đó, khối đặt ra các chỉ tiêu chính như: Dư nợ tín dụng tăng 14%-15% so với cuối năm 2022, có linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; thực hiện đầy đủ chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hợp lý đi đôi với kiểm soát và xử lý nợ xấu; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế…

Các đơn vị Khối thi đua các ngân hàng 1  kết giao ước thi đua.
 Khối thi đua các ngân hàng 2 ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương phát động; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp. 

Khối ngân hàng 1 có 9 đơn vị do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa làm trưởng khối; Khối ngân hàng 2 có 9 đơn vị do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa làm trưởng khối. 

H.DUNG

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp