Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

Chủ nhật - 09/10/2022 14:36
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022" nhằm hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2022 được Bộ Tài chính giao là 9.940 tỷ đồng. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022” nhằm hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2022 được Bộ Tài chính giao là 9.940 tỷ đồng.


Để hoàn thành chỉ tiêu trên, toàn ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.


Bên cạnh đó, tập trung triển khai các giải pháp về hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước tại địa phương; tiếp tục thực hiện cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng về hóa đơn điện tử, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đảm bảo đáp ứng và phục vụ tốt nhất việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.


Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kiểm soát và khai thác tăng thu từ các nguồn; tích cực triển khai công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chấp hành công vụ; phát huy hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó tại các đơn vị; tăng cường trách nhiệm phối hợp, xử lý công việc giữa các bộ phận, đơn vị đúng thời hạn, hiệu quả, chất lượng; không bỏ sót hoặc thực hiện trễ hạn nhiệm vụ được phân công; kịp thời tuyên dương thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước…


K.HÀ


 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp